duchowni
Johannes Chrząszcz
Ksiądz katolicki, historyk, badacz dziejów Górnego Śląska. Inicjator, współzałożyciel i darczyńca Muzeum w Gliwicach.
Burmistrz
Georg Geisler
Prawnik, polityk samorządowy, nadburmistrz Gliwic w latach 1925–1933. Z jego inicjatywy powstała większość inwestycji zrealizowanych w Gliwicach w okresie Republiki Weimarskiej.
Karl Schabik
Architekt, radca budowlany i radny miasta Gliwice w latach 1919–1945. Przyczynił się do architektonicznego i urbanistycznego rozwoju miasta.
wojskowi
Leon Berbecki
Żołnierz, legionista, generał-brygady, inżynier, uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej, I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, prezes Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, w czasie II wojny światowej w niewoli niemieckiej, od 1946 r. mieszkał w Gliwicach.
naukowcy
Adolf Joszt
Inżynier-chemik, profesor, rektor Politechniki Lwowskiej, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. „Ojciec” gliwickiej chemii.
O projekcie
Gliwicki Leksykon Historyczny

Historia Gliwic to przede wszystkim ludzie, którzy w ciągu wieków nie tylko w niej uczestniczyli, ale też na nią wpływali, kształtowali, podejmując takie, a nie inne decyzje. To właśnie ludzie stanowią o mieście, tworzą je, a ich życie i działalność przekłada się na niepowtarzalny klimat miejsca, swoiste genius loci. Dzięki ludziom miasto to miejsce z historią, a nie pusty zbiór cegieł i betonu, pozbawiony sensu. Gliwicki Leksykon Historyczny poświęcony jest właśnie im – ludziom, których łączy nasze miasto, działanie dla dobra i na rzecz Gliwic, tworzącej je społeczności. Byli wśród nich zarówno mieszkający w nadkłodnickim grodzie z dziada pradziada, jak i przyjezdni, przygnani dynamiką nowoczesnych przemian – związanych czy to z industrializacją, czy wojenną tułaczką. Nie brakowało takich, którzy w Gliwicach osiedli tylko na chwilę, kilka lub kilkanaście lat, by następnie gdzieś dalej szukać swojego miejsca na ziemi. Wreszcie ci, którzy znaleźli się tutaj po hekatombie II wojny światowej i zmianie granic, kiedy to w 1945 roku Gliwice stały się częścią powojennej Polski. Każdy z mieszkańców, tych bliższych i bardziej oddalonych od nas w czasie, to osobna, nierzadko tragiczna opowieść. Byli wśród nich zarówno Niemcy, jak i Polacy, mężczyźni i kobiety, katolicy, Żydzi, protestanci, prawosławni, niewierzący, przybysze z głębi Prus, niemieccy osadnicy, Polacy wygnani z Kresów, poszukujący pracy mieszkańcy innych rejonów naszego kraju, czy wreszcie młodzi studenci Politechniki, którą wyrwał ze Lwowa i osadził na Śląsku, w Gliwicach, pojałtański „nowy ład”. Leksykon rozpoczynają biogramy trzydziestu postaci, a życiorysy następnych są już opracowywane. W pierwszym rzędzie autorzy skupili się na okresie najbliższym współczesności, stąd dominują osoby związane z miastem w drugiej połowie XX wieku.  W następnej kolejności pojawią się postaci z czasów bardziej odległych.

Z pomocą Gliwickiego Leksykonu Historycznego pragniemy przypomnieć życiorysy ludzi najbardziej zasłużonych dla naszego miasta. To jest przyświecająca nam idea, i kryterium, w oparciu o które realizujemy nasze przedsięwzięcie. Nie chodzi nam bowiem o ludzi znanych, czy „światowej sławy”, ale o tych, bez których historia Gliwic, tego konkretnego miasta na mapie, potoczyłaby się nie tylko inaczej, ale byłaby po prostu uboższa, mniej warta tego, by o niej pamiętać. Nie dzielimy osób dla Gliwic zasłużonych na „swoich” i „obcych”, na „prawdziwych” gliwiczan i „przyjezdnych”. Przeciwnie, chcemy uhonorować wszystkich, którzy ofiarowali miastu to, co mieli najlepszego, bez względu na to, czy się nim urodzili i czy w Gliwicach pozostali na zawsze. Przypominamy tych co łączą, nie dzielą. W Leksykonie znajdą się wyłącznie ci, których karta życia jest już zamknięta, ale pamięć o ich dokonaniach, pamięć, która jest rodzajem wdzięczności potomnych, nigdy zatrzeć się nie powinna.

Leksykon nie ukaże się drukiem. Taka forma jest nie tyle archaiczna, co bardzo kosztowna, narzucająca ograniczenia tak pod względem objętości, jak i dostępności. Nasz Leksykon będzie zatem funkcjonował wyłącznie w wersji cyfrowej, w Internecie. Będzie dostępny i otwarty, będzie można go poszerzać i rozwijać.

W Leksykonie, prócz biogramów ludzi dla miasta zasłużonych, już niedługo będziemy publikowali także materiały opracowywane w związku Gliwickimi Dniami Dziedzictwa Kulturowego. Dotychczas ukazywały się w książkowej serii „Gliwice znane i nieznane”. Jednak jej kolejne nakłady zostały już wyczerpane, a ze względu na wciąż wzrastające koszty druku ich wznawianie jest trudne, dlatego zwartość tej niezwykle popularnej serii wydawniczej będzie dostępna w naszym internetowym Leksykonie.

Dr Bogusław Tracz jest autorem haseł opublikowanych w Leksykonie, a za jego projekt graficzny odpowiada Marcin Gołaszewski. Leksykon nie powstałby bez wsparcia Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna, Radnych oraz Naczelnik wydziału kultury Stelli Zaborowskiej-Nawrath.

Czegoś takiego jak internetowy leksykon historyczny nie ma bodaj żadne miasto w naszym kraju. W Gliwicach jest. Gdyż w Gliwicach nie tylko przyszłość, ale i przeszłość „jest tu” i to przeszłość niezwykle interesująca.

Grzegorz Krawczyk

© Muzeum w Gliwicach 2022
1889­–1957
Adolf Joszt

Inżynier-chemik, profesor, rektor Politechniki Lwowskiej, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. „Ojciec” gliwickiej chemii.

  • Ludzie nauki
1889­–1957
Adolf Joszt

Inżynier-chemik, profesor, rektor Politechniki Lwowskiej, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. „Ojciec” gliwickiej chemii.

  • Ludzie nauki
1903–1978
Stanisław Bylina

Lekarz, żołnierz Armii Krajowej, twórca i pierwszy dyrektor Państwowego Instytutu Przeciwrakowego w Gliwicach. „Ojciec” gliwickiej onkologii.

  • Ludzie Nauki
Ludzie Nauki
Adolf Joszt (1889­–1957)

Inżynier-chemik, profesor, rektor Politechniki Lwowskiej, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. „Ojciec” gliwickiej chemii.

  • 8 June, 2022 - 26 July 2022
Ludzie Nauki
Adolf Joszt (1889­–1957)

Inżynier-chemik, profesor, rektor Politechniki Lwowskiej, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. „Ojciec” gliwickiej chemii.

  • 8 June, 2022 - 26 July 2022
Statue
Les Fleurs Du Malousen The French Masters
  • 8 June, 2022 - 26 July 2022
Temples
Abu Simbel Temples and Their Uncovered Treasures
  • 19 July, 2022 - 26 July 2022
Watercolors
Watercolors of the Acropolis: Émile Gilliéron
  • 01 May, 2022 - 26 July 2022
Woodcut
Ernst Ludwig Kirchner’s Color Woodcut
  • 01 May, 2022 - 26 July 2022
Skip to content